Hromadné obmedzovanie osobnej slobody vs. zodpovedný prístup jednotlivcov

 

Situácia ohľadom šírenia nákazy COVID-19 sa v Európe dramaticky zhoršujeani zďaleka nie sme blízko k vrcholu 2. vlny pandémie.

Ako sa bude situácia vyvíjať ďalej? Pozrime sa, čo sa aktuálne deje u nás a čo vo zvyšku Európy. Prečo Švédsko možno považovať za vzor boja s COVID-19 a pritom majú cez 5.000 obetí tejto nákazy?

 

Tieto otázky sú dôležité na pochopenie politikov a ich rozhodovanie ako i správanie samotných ľudí. Na Slovensku podľa slov Ministerstva zdravotníctva zatiaľ komunitné šírenie neevidujeme. Na druhej strany vo všetkých okolitých krajinách už komunitné šírenie bolo potvrdené. Aké opatrenia je potrebné prijať, aby sme sa vyhli lockdownu, ako tomu je aktuálne v Izraeli, kde na 3 týždne doslova zamedzili pohybu ľudí v krajine, aby tak šírenie spomalili.

 

100% recept na úspech v tomto smere nemá asi nikto na svete. Ale tým, že politici premárnili počas leta čas na to, aby edukovali ľudí na to, prečo základné hygienické štandardy je potrebné dodržiavať, zásobovali prípadné najpostihnutejšie oblasti Slovenska, čo sa týka hygieny, ochrannými pomôckami a komplexným plánom a predstavením fáz, ako sa bude postupovať pri rozhodovaní a prijímaní opatrení, ak sa situácia vyhrotí, aby sa vedeli zariadiť nie len ľudia ale aj samotné firmy. Toto je niečo, čo možno povedať za manažérske zlyhanie predstaviteľov štátu a situáciu možno zvrátiť len zodpovednosťou jednotlivcov, nakoľko celoplošné lockdowny, ako tomu bolo na jar 2020, určite ekonomicky nebude možné realizovať.

 

Ako teda situáciu riešiť? Čím viac odborníkov nazerá na Švédsko, ktoré od vypuknutia pandémie pristupuje k riešeniu pandemickej situácie striedmo a celú situáciu zvláda na základe odporúčaní, ktoré nenásilnou formou obyvateľstvu komunikujú. Nerobia tak žiadne chaotické kroky, kedy by jeden obchody otvárali, iný zatvárali, či rušili a povolovali hromadné podujatia. Na druhej strane treba povedať že mentalita ľudí vo Švédsku je iná a možno to, čo funguje u nich by nefungovalo u nás. Avšak, keď sme sa pre tento krok nerozhodli, nemôžeme povedať že nie.

 

Základom je, budovať u detí i dospelých zodpovedný prístup k noseniu rúšok, dodržiavaniu hygienických opatrení a skutočne ich motivovať k tomu, aby sa správali zodpovedne, dodržiavali sociálny dištanc a na určitý čas, kým nebude šírenie vírusu viac pod kontrolou prestali robiť veci a aktivity, kde je riziko šírenia najväčšie.

slovenčina sk