Ako vieme, či máme pandémiu pod kontrolou?

Nové prípady nákazy COVID-19 sa objavujú každým dňom a žiaľ posledné dni zaznamenávame na Slovensku rekordné prírastky. Zamýšľali ste sa nad tým, ako skutočne vyhodnocovať, či naši politici a predovšetkým hygienici situáciu zvládajú a majú ju pod kontrolou?

 

Existuje viacero možností, ako merať dynamiku nárastu nových prípadov a podľa toho robiť závery a prijímať účinné opatrenia. Môže ísť napríklad o celkový počet prírastkov za deň, prírastok za deň na 100.000 obyvateľov, reprodukčné číslo, pomer pozitívne testovaných ľudí a počet uskutočnených testov.

 

Najviac výpovednú hodnotu má pre nás pravdepodobne pomer, ktorý je medzi vykonanými testami a identifikovanými prípadmi. Na základe dát, ktoré sú k verejne k dispozícii vidíme, že všetky najviac postihnuté krajiny na svete ako USA, INDIA či Brazília mali tento pomer na úrovni viac ako 10%. Žiaľ posledné dni je tomu tak aj u nás. Na druhej strane je ešte potrebné porovnať pomer vykonaných testov k veľkosti obyvateľstva. Až takto kompletný údaj Vám poskytne lepší obraz na to, aká situácia je v danej krajine a či je bezpečné do nej cestovať.

 

Vzhľadom však na aktuálnu situáciu u nás doma sa nemusíme báť cestovať do zahraničia, platí to o väčšine krajín v rámci EÚ, pretože podľa už vyššie spomenutých ukazovateľov, tie čísla sú aj u nás na skutočne nepriaznivej úrovni a teda riziko nákazy je „vonku“ takmer rovnaké ako u nás.

 

Preto je dôležité stále apelovať na zvýšený hygienický štandard, dodržiavanie sociálneho dištancu a v neposlednom rade, nosenie rúšok všade tam, kde dochádzate do styku s druhými.

slovenčina sk